Wat zijn de doelen van fysiotherapie?

Wat zijn de doelen van fysiotherapie?


Wat zijn de doelen van fysiotherapie?

Wat zijn de doelen van fysiotherapie?

  • PREVENTIEF: het voorkomen van aandoeningen.
  • PROFYLACTISCH: bij een dreigende aandoening.
  • CURATIEF: de aandoening genezen en de oorzaak zoeken.
  • PALLIATIEF: het bestrijden/verzachten van de symptomen.
  • TRANSFORMEREND: therapie bij blijvend letsel om negatieve gevolgen van de aandoening te beperken.