Wat is het doel van de therapie?

Wat is het doel van de therapie?


Wat is het doel van de therapie?

Wat is het doel van de therapie?

Het doel van de therapie is de patiënt d.m.v. voorlichting en oefening bewust te maken van zijn of haar lichaamsfuncties, in het bijzonder die van de functie van de Bekkenbodemspieren in relatie met de ademhaling, de lichaamshouding en het bewegen.


Wat is het uiteindelijke doel?

Uiteindelijk wordt een gedragsverandering in het dagelijks leven tot stand gebracht. De patiënt wordt geleerd oude gewoonten en reflexen te vervangen door effectievere gewoonten en reflexen, waardoor incontinentie(het onvermogen om ontlasting of urine op te houden) of retentie(terughouden van plas in de blaas door het onvermogen de blaas te ledigen) uit blijft. Dit heeft een duurzaam karakter. De oefeningen worden voornamelijk tijdens de dagelijkse bezigheden getraind d.m.v. bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld gedurende de gehele dag de plas op te houden. Op deze manier leert de patiënt zichzelf een ander gewoontepatroon aan.