Verwijzing noodzakelijk?

Verwijzing noodzakelijk?


Verwijzing noodzakelijk?

Is een verwijzing noodzakelijk?

● Nee, een verwijzing voor fysiotherapie is sinds 1 januari 2006 niet meer
noodzakelijk, tenzij u een chronische aandoening heeft en/of u jonger bent dan
18 jaar. Wat een chronische aandoening is wordt bepaald door de lijst met
chronische aandoeningen,oftewel de “Lijst Borst.” Als voorbeeld: Artrose is volgens
de “Lijst Borst” geen chronische aandoening zodat u zonder verwijzing naar de
fysiotherapeut kunt gaan.
● Alle bij mij in de praktijk werkzame fysiotherapeuten hebben de cursus DTF
gevolgd zodat u zonder problemen met ons een direct toegankelijke afspraak kunt
maken.
● Als u telefonisch of via de e-mail een afspraak met ons wilt maken wilt u dan zo
vriendelijk zijn om duidelijk te vermelden dat u de huisarts of specialist NIET
bezocht heeft. Deze vorm van screening is noodzakelijk om te bepalen of er een
fysiotherapeutische indicatie aanwezig is, d.w.z. of u op de juiste plek bent bij de
fysiotherapeut. Wij zullen aan u vragen of wij melding mogen maken van uw
bezoek aan ons en wat de conclusie is van onze screening.

● Indien er geen indicatie is voor een verder toegespitst onderzoek en behandelen
zult u van ons het advies krijgen om op korte termijn contact te zoeken met uw
huisarts of specialist. Met uw toestemming kunnen wij de arts op de hoogte
brengen.
● Indien er sprake is van een indicatie voor fysiotherapie zullen uw klachten verder
worden uitgevraagd, het onderzoek en de behandeling zullen dan gestart worden
tenzij de fysiotherapeut gegronde redenen heeft om dit niet te doen.
● natuurlijk kunt u ook te allen tijde eerst naar uw huisarts gaan alvorens zich bij ons
te melden. Ook dan bent u natuurlijk van harte welkom.