Specialisaties

Specialisaties


Specialisaties

Sportfysiotherapie.

1) Sporters te begeleiden waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de algemeen dagelijkse handelingen te kunnen verrichten, gaat de in sport gespecialiseerde fysiotherapeut vaak nog een stap verder. Hij krijgt doorgaans te maken met patiënten die niet alleen weer aan het werk willen, maar ook graag weer op de tennisbaan actief willen zijn. Ook kan de sportfysiotherapeut te maken krijgen met fanatieke sporters die hun sport weer op hoog niveau willen beoefenen. Een sportfysiotherapeut is vanwege zijn of haar specifieke kennis beter in staat om: sporters te begeleiden, ook zij die geen blessures hebben.

2) Te analyseren welke voorwaarden noodzakelijk zijn om specifieke sportbewegingen cq sportbewegingspatronen te kunnen uitvoeren. Het aanbieden van sportspecifieke oefenvormen.

3) Het aanbieden van een sportfysiotherapeut is daarom prima in staat om een al dan niet geblesseerde sporter te behandelen en te begeleiden vanaf het ontstaan van een blessure tot aan het herstel op het veld. Voor een behandeling door een in sport gespecialiseerde fysiotherapeut heeft u geen specifieke verwijzing nodig. Wanneer u zich bij ons aanmeld en aangeeft dat het om een sportblessure gaat, zorgen wij ervoor dat u bij de juiste fysiotherapeut terecht komt.


Thuiszorgfysiotherapie.

Thuiszorgfysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het zoveel mogelijk handhaven van de thuissituatie. Door het inzetten van specifieke fysiotherapeutische kennis op het gebied van behoud van zelfstandigheid, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven wordt de patiënt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn of haar eigen leefomgeving te functioneren. Zoals in het woord “thuiszorgfysiotherapie”ligt opgesloten komt de behandelend fysiotherapeut bij u thuis. Niet alleen ouderen komen in aanmerking voor een “behandeling aan huis.”

Er kan sprake zijn van specifieke klachten bij relatief jonge patiënten die door omstandigheden niet in staat zijn om de praktijk te bezoeken om een adequate therapie te ondergaan. Gedacht moet worden aan prothesiologie(bijv.nieuwe heup, knie, enkel en schouder), aan Hernia-patiënten die bedrust voorgeschreven gekregen hebben en aan patiënten die tijdelijk door hun specifieke pathologie niet in de praktijk behandeld kunnen worden. Doel zal bij de bovengenoemde patiëntengroep zijn: de patiënt zo snel als mogelijk in staat stellen om zelf naar de praktijk te komen om daar verder gerevalideerd te worden.

De thuiszorgfysiotherapeut heeft de beschikking over portable hulpmiddelen(o.a. elektro en geluid) zodat hij een optimale zorg kan garanderen. Ook heeft de praktijk de beschikking over handzame TENS apparaten die aan patiënten tegen een vergoeding kunnen worden uitgeleend