Nieuws

Nieuws


Nieuws


Nieuws rondom fysiotherapie.


● Kijk goed in uw polis voor 2020 welke vergoedingen er gelden voor fysiotherapeutische behandeling.

Bij een aantal zorgverzekeraars is het aantal behandelingen sterk verminderd.
Dit kan voor u gevolgen hebben!


● Dit jaar geldt voor een ieder een verplicht eigen risico van €385. Dit is alleen van 
toepassing als er gedeclareerd wordt vanuit de basisverzekering. Is er sprake
van een chronische indicatie fysiotherapie (basisverzekering), dan zal er een verrekening van uw 
verplicht eigen risico plaatsvinden door de verzekeraar plus dat u de eerste 20 behandelingen zelf zult moeten betalen. Heeft u echter een Aanvullende Verzekering waar fysiotherapie in is mee verzekerd voor tenminste 20 behandelingen, dan hoeft u dus, los van het eigen risico van €385, niets bij te betalen.                                                                                                            

Het bovenstaande geldt dus alleen voor declaraties uit de BASISVERZEKERING.   

 

● Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding van een NIET CHRONISCHE 
INDICATIE FYSIOTHERAPIE dan moet u een AANVULLENDE VERZEKERING afsluiten met 
daarin opgenomen een naar uw eigen keuze voldoende fysiotherapeutische dekking. 

Voor het laatste nieuws in de Fysiotherapie verwijs ik u naar de website van het KNGF:www.fysiotherapie.nl Wilt u inzicht verkrijgen in het aantal behandelingen waar u recht op heeft als u een Aanvullende Verzekering heeft afgesloten dan verwijs ik u naar de volgende site:https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx

Openingstijden:

Het is vanaf de maand mei 2019 mogelijk om ook in de avonduren behandeld te worden.           

Behandeling volgens afspraak.