De behandelmethode

De behandelmethode


De behandelmethode

Methode.

De behandelmethode van Fysiotherapie Amstelveen is gebaseerd op het belastings- en belastbaarheidsmodel. De belasting en de belastbaarheid van het lichaam dienen In balans, in evenwicht te zijn. Het is te vergelijken met een ouderwetse balansweegschaal die goed in evenwicht, in balans moet zijn.

Onder de belasting wordt verstaan de kracht die op het lichaam wordt uitgeoefend. 
Denk bijvoorbeeld aan het feit dat in staande positie het lichaam zijn of haar eigen gewicht moet dragen, of aan de kracht die op de pezen of de spieren wordt uitgeoefend terwijl u sport of werkt. De belasting kan behalve fysiek ook psychisch zijn, gedacht moet worden in het laatste geval aan bijvoorbeeld stress op het werk.

De belastbaarheid is dat wat het lichaam verdragen kan aan belasting.
Op het moment dat de balans doorslaat naar de belastingskant is er sprake van een overbelasting die kan leiden tot lichamelijke klachten. Om de balans weer te herstellen is een van de mogelijkheden om je als patiënt in het medische circuit te storten. 
Eén van de mogelijkheden is dat u zich in verbinding stelt met een fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan u mogelijk van uw klachten afhelpen door het evenwicht tussen de belasting en belastbaarheid weer te herstellen. Voor een toename van de belastbaarheid zijn oefeningen en krachttraining nodig. Wordt de balans niet in voldoende mate hersteld dan zal er altijd een grote kans op recidief blijven m.a.w. de klachten kunnen snel terugkomen.

Samenvattend is het dus heel belangrijk om de belasting en de belastbaarheid op elkaar af te stemmen in een zo kort mogelijke tijdspanne. Dit is het hoofddoel en tegelijkertijd de filosofie achter de behandelmethodiek van Fysiotherapie Amstelveen.