Fysiotherapie

Fysiotherapie


Fysiotherapie

Definitie:

Fysiotherapie is het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving met als doel het voorkomen, verminderen en/of compenseren van ziekten en stoornissen van het bewegings-apparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen, en de daaruit voortvloeiende beperkingen en of handicaps (KNGF 1991).

Anders gezegd:

Fysiotherapie is een vorm van paramedische zorg die zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Een fysiotherapeut begeleidt of behandelt bij stoornissen in houding en/of beweging.