Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?


Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

Elke klacht die een patiënt heeft is anders en elk lichaam reageert anders op de behandelingen. Voorafgaand aan de behandeling wordt er eerst een anamnese afgenomen. Dit houdt in dat de fysiotherapeut d.m.v. vragen er achter probeert te komen hoe de klacht is ontstaan. Daarna volgt er een lichamelijk onderzoek waarbij wordt gekeken naar de plaats waar de klacht zich bevindt. Tevens wordt de mate van ernst van de klacht vastgesteld. Uit bovenstaande gegevens wordt een diagnose gesteld. Als laatste wordt er een plan gemaakt voor de te geven behandelingen.

Gedurende de behandelperiode wordt regelmatig besproken of de therapie voldoet aan de hulpvraag van de patiënt. Zo niet dan wordt het behandelplan aangepast. De fysiotherapeut zal dan op een andere wijze invulling geven aan zijn fysiotherapeutisch handelen.