Vergoeding

Vergoeding


Vergoeding

Vergoeding: natura of restitutie?

Als uw verzekeraar een contract heeft met de fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat uw verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U zult dus geen factuur ontvangen. U kunt ook kiezen voor restitutie. U ontvangt in dit geval wel een factuur van de fysiotherapeut. Deze dient u eerst zelf te betalen om hem daarna bij uw verzekeraar te declareren. Wanneer u kiest voor restitutie bent u vrij in het kiezen van uw fysiotherapeut. U kunt zich dus anders gezegd, ook laten behandelen door een niet bij een verzekeraar gecontracteerde fysiotherapeut. Mogelijkerwijs is het in een dergelijk geval wel zo dat uw verzekeraar niet het volledige bedrag zal vergoeden, maar dat hoeft natuurlijk niet het geval te zijn.

Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang. U kunt zelf controleren wat u moet betalen, zie tarievenlijst.

NIEUW VOOR 2017

● Kijk goed in uw polis voor 2017 welke vergoedingen er gelden voor fysiotherapie.
Bij een aantal zorgverzekeraars is het aantal behandelingen sterk verminderd.
Dit kan voor u gevolgen hebben!


● Dit jaar geldt voor een ieder een verplicht eigen risico van €385. Dit is alleen van
toepassing als er gedeclareerd wordt vanuit de basisverzekering. Is er sprake
van een chronische indicatie fysiotherapie (basisverzekering), dan zal er een verrekening van uw
verplicht eigen risico plaatsvinden door de verzekeraar plus dat u de eerste 20 behandelingen zelf zult moeten betalen. Heeft u echter een Aanvullende Verzekering waar fysiotherapie in is mee verzekerd voor tenminste 20 behandelingen, dan hoeft u dus, los van het eigen risico van €385, niets bij te betalen.                                                                                                            

Het bovenstaande geldt dus alleen voor declaraties uit de BASISVERZEKERING.   

● Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding van een NIET CHRONISCHE
INDICATIE FYSIOTHERAPIE dan moet u een AANVULLENDE VERZEKERING afsluiten met
daarin opgenomen een naar uw eigen keuze voldoende fysiotherapeutische dekking. 

Voor het laatste nieuws in de Fysiotherapie verwijs ik u naar de website van het KNGF:www.fysiotherapie.nl Wilt u inzicht verkrijgen in het aantal behandelingen waar u recht op heeft als u een Aanvullende Verzekering heeft afgesloten dan verwijs ik u naar de volgende site:https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie.aspx